Voor uzelf

Als u zelf (tijdelijk) niet kunt beslissen….

Er kan een periode komen dat u (tijdelijk) onvoldoende overzicht kunt houden over de financiën en de betalingen. Het is daarom goed om eens stil te staan bij de mogelijkheden die er zijn om u daarin te laten ondersteunen. Dan worden zaken goed geregeld en kan er geen misbruik van u worden gemaakt.

Waarom bewindvoering?

De bewindvoerder behartigt uw belangen op het gebiedvan financiën en bezittingen en houdt uw boekhouding bij.
De bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter controleert het werk van de bewindvoerder.

De taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder maakt een overzicht van uw bezittingen, inclusief de eigen woning. De bewindvoerder houdt goed in de gaten hoeveel geld u heeft en kijkt samen met u hoe u uw geld het beste kunt besteden. Ook houdt de bewindvoerder uw boekhouding bij.

De aanvraag

De aanvraag voor bewindvoering kunnen wij namens u indienen bij de kantonrechter in uw woonplaats.
Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten van beschermingsbewind  te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid dat hiervoor bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente waarin u woonachtig bent.