Voor de ander

Zorginstellingen

Maas Bewindvoering & Budgetbeheer merkt dat de aanmelding van personen, die in een instelling verblijven, soms moeilijk van de grond komt. De verpleging/verzorging en of maatschappelijk werk in de instelling hebben vaak onvoldoende tijd om alle benodigde informatie te verzamelen. Maas Bewindvoering & Budgetbeheer biedt voor deze personen een verkorte aanmeld-procedure aan.

Procedure:
De instelling vult een verkort aanmeldingsformulier in. Aan de hand van dit formulier wordt een intakegesprek gepland, waarbij zo veel mogelijk informatie wordt verzameld. Maas Bewindvoering & Budgetbeheer zal dan de aanvraag van het bewind verzorgen, inclusief het opvragen van de benodigde formulieren.

Indien er nog sprake is van een (eigen) woning, die ontruimd en eventueel verkocht moet worden kan Maas Bewindvoering & Budgetbeheer dit ook verzorgen. Indien hiervoor veel werkzaamheden verricht moet gaan worden zal dit wellicht extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen worden gedeclareerd en in sommige gevallen kan hiervoor bijzondere bijstand worden verstrekt.

Familiezaken

Stel: Uw hoogbejaarde vader/moeder kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. Iemand moet zijn/haar (geld)zaken beheren. De kantonrechter kan in dat geval een bewindvoerder benoemen.