Tarieven

Onze tarieven zijn volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK)

Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewindvoerders gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de minister van Justitie vastgesteld percentage. De opdat moment vastgestelde tarieven worden dan door Maas  Bewindvoering & Budgetbeheer gehanteerd na indexatie.

Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten van beschermingsbewind  te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid dat hiervoor bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente waarin u woonachtig bent.

Voor het opvragen van de actuele tarieven, algemene informatie en voor het aanvragen van brochures, kunt u contact opnemen met Milly Maas- Nelisse.

Telefoon: 0487-844048