Over Maas bewindvoering

Maas Bewindvoering bundelt expertise

– Interview in Hoog en Laag

Wat doe je met ruim 25 jaar ervaring in de financiële branche en een praktisch even langdurige levenservaring op het gebied van het werken met kwetsbare groeperingen in de samenleving? Je bundelt die krachten, praat daar met elkaar over en steekt je voelhorens uit en komt tot de conclusie, dat je je gezamenlijke kwaliteiten bundelt tot een eigen onderneming. Dat deden Milly en Addie Maas en hieruit ontstond: Maas Bewindvoering & Budgetbeheer.
,,Wij kwamen tot de conclusie dat er professionele kennis nodig is op het gebied van beschermingbewind. Een stukje hulpverlening, maar dan weer niet te bureaucratisch”, aldus Addie Maas. ,,Bewindvoering is van belang voor mensen die vanwege hun lichamelijke of psychische toestand problemen ondervinden bij het regelen van hun financiën en het op orde houden van hun financiële administratie. Vaak komt het voor dat familieleden de taak van bewindvoering op zich nemen, maar dat is niet altijd wenselijk. Financiële zaken zijn persoonlijk en het is vaak wenselijk om de bewindvoering in de praktijk uit te laten voeren door een onafhankelijke derde partij.”

Maas en zijn echtgenote hebben in hun beider privé situatie ervaringen opgedaan, of zoals zij dat typeren: ,,meegewandeld over de sociale kaart van Nederland”. Dat vormt de basis voor hun onderneming. Voor onze doelgroep en hun hulpverleners zijn vooral de financiën een zware last. Om die zaken goed te regelen moet men tegenwoordig van goede huize komen en op de hoogte zijn van wettelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld huursubsidie, sociale wetgeving, bezwaar en beroep en belasting”, vult Milly Maas aan.

Maas en zijn partner zijn gecertificeerde bewindvoerders en aangesloten bij de Branche Vereniging voor Professionele Bewindvoerders (PBI) en hebben directe samenwerkingsafspraken met andere professionals, zoals mentorschap en bureau MEE. ,,Maar wij verdiepen ons ook in de mens achter de klant en zorgen zo voor een goed persoonlijk contact. Het is natuurlijk cijferwerk, maar vooral ook mensenwerk. Vanuit die filosofie gaan wij te werk. Aan een dergelijke aanpak is een behoefte en daar zorgen wij voor.”