Beschermingsbewind

Beschermingsbewind voor Meerderjarigen

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel en is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren.

Mensen die tot deze doelgroep behoren zijn onder andere mensen die door ziekte, leeftijd of bijzondere omstandigheden zoals problematische schulden of een psychiatrische achtergrond hun financiën niet meer zelf kunnen of willen regelen.

Doel van beschermingsbewind

Een doel van beschermingsbewind kan zijn dat mensen zelfstandig kunnen blijven of gaan wonen ondanks psychosociale problemen. Tevens kan het zijn dat de financiën tijdelijk of definitief uit handen worden genomen om zodoende te zorgen voor een stabiele financiële situatie en het eventueel, door het inschakelen van een schuldhulpverleningsorganisatie, oplossen van schulden.

Bewindvoering wordt uitgesproken door de kantonrechter. Hiervoor is een procedure via de rechtbank noodzakelijk. Maas Bewindvoering & Budgetbeheer begeleidt  deze aanvraag. De kantonrechter toetst of bewindvoering voor een persoon van toepassing is. Een bevoegde arts kan aangeven of een medische verklaring overleggen waaruit blijkt dat een persoon niet meer zelf zorg kan dragen voor zijn financiën waardoor bewindvoering noodzakelijk is. In sommige gevallen kan een sociaal verslag (van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker) voldoende aanleiding zijn voor de kantonrechter om de bewindvoering uit te spreken.