Cijferwerk, maar vooral mensenwerk!

Maas Bewindvoering & Budgetbeheer ondersteunt mensen die door (bijzondere) omstandigheden hun financiële zaken (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen. Wij verrichten noodzakelijke financiële handelingen zoals het begeleiden van aanvragen bij de kantonrechter, het controleren of inkomsten worden ontvangen, het uitvoeren van betalingen en aanvragen van subsidies, zoals bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag.

Persoonlijke aandacht, vertrouwen, integriteit, kwaliteit, beide benen op de grond en recht door zee. Woorden die de stijl van Maas Bewindvoering & Budgetbeheer goed karakteriseren. Een goede relatie met onze cliënten is de basis van waaruit wij werken.